Jump to Navigation

Echivalarea (Homologacion) diplomelor romanesti in Spania

Informatie preluata de la Departamentul pentru Munca în Strainatate (Romania)  cu privire la procedurile de recunoastere în Spania a diplomelor cetatenilor români, respectiv: formalitatile necesare pentru echivalarea diplomelor preuniversitare în Spania; accesul la studii preuniversitare în Spania a elevilor români; actele si formalitatile necesare pentru echivalarea diplomelor universitare în Spania.

Echivalarea diplomelor preuniversitare

Pentru echivalarea diplomelor preuniversitare obtinute în România sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cerere tip si "Fisa de înscriere provizorie în centre educative si la examene oficiale" (se obtin de la Ambasada Spaniei - Biroul Atasat Învatamânt sau de pe internet: http://www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo8nuevo.rtf); 

 1. Fotocopie stampilata a pasaportului ("Compulsa") (se obtine în România la Biroul Atasat Învatamânt sau la Ambasada Spaniei. În spania se poate obtine la orice institutie oficiala);  .... sau permis de rezidenta in Spania. 
 2. Diploma de Bacalaureat autentificata la Centrul de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, legalizata cu apostila de la Haga (la prefectura din localitate) - în Spania se trimite fotocopia legalizata;
 3. Traducerea Diplomei de Bacalaureat în limba spaniola, legalizata la notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga (Curtea de Apel din localitate);
 4. Foaia Matricola, legalizata cu Apostila de la Haga;
 5. Traducerea Foii Matricole în limba spaniola, legalizata la Notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga;
 6. Ordin de transfer bancar care sa justifice efectuarea platii taxei de echivalare (42.45 euro) în contul:
Ministerio de Educacion y Ciencia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
C/Alcala, 16, 28014, Madrid
Numar de cont: 01822370440200203771
Cod Swift: ES4101822370440200203771


Documentele prezentate mai sus pot fi prezentate la urmatoarele adrese
:

Spania

 1. în Madrid:

Subdireccion General de Titulos, Homologaciones y Convalidaciones
Registro General o Registros Auxiliarea del
Ministerio de Educacion y Ciencia
C/Los Madrazo, 15-17; Paseo del Prado, 28; C/Serrano, 150; C/Torrelaguna, 58.

 1. În alte orase decât Madrid:

"Area Funcional de Alta Inspeccion de Educacion-Delegacion del Gobierno" în Comunitatile autonome
http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/F Direccion/f-3.htm

România
Birou Atasat Învatamânt - Ambasada Spaniei
Intrarea Bitolia 25, sector 1, Bucuresti
Tel: 021/2301772
(program cu publicul, luni - vineri, 9.30-12.30)

Cererea de echivalare a diplomei în Spania poate fi prezentata de: persoana interesata sau de parinti în cazul în care persoana interesata este minora; de o alta persoana cu împuternicire (PROCURA) din partea persoanei interesate.
Procedura:

 1. La biroul unde se prezinta documentele, fir în Bucuresti, fie în Spania, se vor înapoia Diploma si Foaia Matricola, dupa ce au fost fotocopiate si compulsate.
 2. La depunerea documentelor, biroul de primire va stampila si va înapoia persoanei interesate o copie a "Fisei de înscriere provizorie în centre educative sau la examene oficiale", care dovedeste faptul ca procesul de echivalare este în desfasurare si permite persoanei interesate sa se înscrie în centrul educativ spaniol corespunzator. Aceasta înscrierte va avea caracter provizoriu pâna când decizia de aprobare a ecivalarii va fi definitiva.
 3. La terminarea procesului de evaluare a cererii de echivalare, Ministerul Educatiei si Stiintei din Spania va trimite persoanei interesate, la adresa indicata în cererea tip, certificatul de obtinere a echivalarii diplomei.

Accesul elevilor români la scolile din învatamântul obligatoriul din Spania

Elevii români care doresc sa studieze în Spania se pot înscrie în acelasi an scolar în care s-ar înscrie daca ar fi în România, cu aceleasi drepturi ca orice elev spaniol.
Ca si în România, învatamântul este obligatoriu si gratuit.
Pentru înscrierea în clasele I - IX, nu este nevoie de nici un document din partea scolii din România:
Elevii care doresc sa studieze clasele X si XI, în Spania, vor trebui sa prezinte urmatoarele documente:

 1. Cerere tip si "Fisa de înscriere provizorie în centre educative si la examene oficiale" - cele doua formulare se obtin de pe internet: www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo8nuevo.rtf
 2. Fotocopia pasaportului care trebuie legalizata, în România, la Biroul Atasatului pentru probleme de Învatamânt (Intrarea Bitolia 25, sector 1, Bucuresti) sau la Ambasadele Spaniei, iar în Spania, la orice institutie oficiala de profil; .... sau permis de rezidenta in Spania.
 3. Adeverinta care sa ateste studiile efctuate, eliberata de scoala din România, legalizata la ministerul Educatiei si Cercetarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - CNRED (Str. Spiru Haret nr. 10, Bucuresti) si supralegalizata cu Apostila de la Haga (Prefectura din localitate);
 4. Traducerea Adeverintei în limba spaniola - legalizata la notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga (Ministerul de Justitie, str. Apolodor, nr. 17, Bucuresti sau Curtea de Apel din localitate)
 5. Foaia matricola - supralegalizata cu apostila de la Haga (Prefectura din localitate)

Pentru scoala din Spania sunt necesare fotocopiile lagalizate ale Adeverintei si Foii matricole

 1. Traducerea Foii matricole în limba spaniola - legalizata la notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga (Ministerul de Justitie, str. Apolodor, nr. 17, Bucuresti sau Curtea de Apel din localitate)
 2. Ordin de transfer bancar care sa justifice efectuarea platii taxei de echivalare în contul:
Ministerio de Educacion y Ciencia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
C/Alcala, 16, 28014, Madrid
Numar de cont: 01822370440200203771
Cod Swift: ES4101822370440200203771


Documentele prezentate mai sus pot fi prezentate la urmatoarele adrese:


România

Birou Atasat Învatamânt - Ambasada Spaniei
Intrarea Bitolia 25, sector 1, Bucuresti
Tel: 021/2301772

Spania

 1. în Madrid:

Subdireccion General de Titulos, Homologaciones y Convalidaciones
Registro General o Registros Auxiliarea del
Ministerio de Educacion y Ciencia
C/Los Madrazo, 15-17; Paseo del Prado, 28; C/Serrano, 150; C/Torrelaguna, 58.

 1. În alte orase decât Madrid:

"Area Funcional de Alta Inspeccion de Educacion-Delegacion del Gobierno" în Comunitatile autonome
http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/F Direccion/f-3.htm

Documentatia de echivalare a diplomei în Spania poate fi prezentata de: persoana interesata sau de parinti în cazul în care persoana interesata este minora; de o alta persoana cu împuternicire (PROCURA) din partea persoanei interesate.

Echivalarea diplomelor universitare

Pentru echivalarea diplomelor universitare obtinute în România sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cerere tip ("Solicitud de Homologacion de titulo Extranjero de educacion Superior") - Se obtine de la Biroul Atasat Învatamânt sau de pe internet: http://www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo9-2.doc

      În acest document la punctul 3 ("Datos relativos a la solicitud") trebuie sa se indice diploma universitara spaniola care corespunde celei obtinute în România. În cazul în care este nevoie de consultanta în aceasta privinta, va puteti adresa personalului Biroului Atasat Învatamânt.

 1. Fotocopie stampilata a pasaportului ("Compulsa") - se poate obtine în România la Birou Atasat Învatamânt sau la Ambasada Spaniei (Str. Tirana, nr.1). În Spania se poate obtine la orice organism oficial. .... sau permis de rezidenta in Spania. 
 2. Diploma de licenta -Autentificata la Centrul de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (Ministerul Educatiei si Cercetarii), Legalizata cu Apostila de la Haga - se trimite în Spania fotocopie compulsata;
 3. Traducerea Diplomei în limba spaniola - legalizata la notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga (Curtea de Apel din orasul dumneavoastra);
 4. Foaia Matricola, legalizata cu Apostila de la Haga;
 5. Traducerea Foii Matricole în limba spaniola, legalizata la Notariat si supralegalizata cu Apostila de la Haga;
 6. Programa analitica (facultativ). Nu este nevoie de legalizare sau supralegalizare.
 7. Traducerea neoficiala a programei analitice (facultativ).
 8. Ordin de transfer bancar care sa justifice efectuarea platii taxei de echivalare (84.89 euro) în contul:
Ministerio de Educacion y Ciencia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
C/Alcala, 16, 28014, Madrid
Numar de cont: 01822370440200203771
Cod Swift: ES4101822370440200203771


Documentele prezentate mai sus pot fi prezentate la urmatoarele adrese:


Spania

Subdireccion General de Titulos, Homologaciones y Convalidaciones
Ministerio de Educacion y Ciencia
Paseo del Prado, 28, 28071, Madrid
"Delegacion del Gobierno" sau "Oficina de la Alta Inspeccion" (În alte orase decât Madrid)

România

      Birou Atasat Învatamânt - Ambasada Spaniei
      Intrarea Bitolia 25, sector 1, Bucuresti
      Tel: 0212301772

Documentatia de echivalare a diplomei în Spania poate fi prezentata de: persoana interesata sau de o alta persoana cu împuternicire din partea persoanei interesate.

Procedura

 1. La biroul unde se prezinta documentele, fie în Bucuresti, fie în Spania, se vor înapoia Diploma si Foaia Matricola, dupa ce au fost xeroxate si compulsate
 2. La terminarea procesului de evaluare a cererii de ecivalare, Ministerul Educatiei si Stiintei va trimite persoanei interesate, la adresa indicata în cererea tip, certificatul de obtinere a echivalarii diplomei.

Fuente: OMFMMain menu 2

Dr. Radut Consulting